double arrow
technology for a better
life

CNC Woodworking Interiors - U_tek 5

  • Opis
  • Tehnički podaci
  • Opcija
  • Dokumenti

Numerički obradni centar sa 5-osi za proizvodnju namještaja, furniranih vrata i elemenata za industriju namještaja.

U_tek 5 kompaktni obradni centar, idealan za male i srednje velike firme te za izradu prototipa.

Prednosti: U_tek 5 koristi digitalnu vezu i optičko vlakno za prenošenje podataka te apsolutni enkoder  za  kontrolu pozicioniranja osi. Performanse ovog obradnog centra, inovativna tehnologija i izvrsan odnos vrijednosti za novac čine ga izuzetno konkurentnim.

Konfiguracija: U_tek 5 opremljen statičkim magacinom za alat montiran na bazu stroja koji omogućava korištenje alata i agregata za  horizontalne i nakošene obrade. U_tek u svojoj standardnoj konfiguraciji ima snažnu radnu jedinicu  i jedinicu za bušenje  sa nezavisnim vretenima sa integriranom pilom koji omogućuju brze obrade bilo kojeg obradnog programa. Po potrebi se stroj moze opremiti sa statickim magacinom, magacinom od 10-15 pozicija koji putuje u smjeru osi X i posebnim magacinom za pilu diam. 350 mm. Radni stol  je opremljen s aluminijskim prečkama i pokretnim vakumskim papučama  za maksimalnu fleksibilnost u blokiranju komada bilo kojeg oblika i veličine.

Standardni PC opremljen najnovijom generacijom Windows operativnog sustava i vrlo fleksibilnog CAD programa.